External Examinations

Level 1- Online Spellbee test – Awardees (2021- 22)

Students who have received accomplishment certificates and medals

 • Mihir Khare
 • Samartha Khandhare
 • Reva Chinchanikar
 • Neha Bhagwat
 • Vidita Ghatkar
 • Spruha Kulkarni
 • Arjun Dahotre
 • Neel Kalaskar
 • Shreesh Ainapure
 • Shreya Jagtap
 • Shreeti Kanaskar
 • Savya Kaulagi
 • Vivan Kulkarni
 • Avani Joshi
 • Arush Phand
 • Ayush Bhosekar
 • Ruturaj Dalimbkar
 • Ved Jambhekar
 • Yash Deole
 • Anika Desai
 • Aadya Natu
 • Vihaan Apshankar
 • Sara Kulkarni
 • Ananya Bhat
 • Ishana Joshi
 • Keya Ghodke
 • Pari Mokashi
 • Teerth Kalte
 • Swara Randhir
 • Viraj Khapre
 • Soham Hinge
 • Ekke Ganjanan
 • Saee Kulkarni
 • Aaryan Kajale
 • Anuja Sahasrabudhi
 • Vihaan Ghatkar
 • Areendam Natu
 • Swarali Joglekar

Science Olympiad Foundation (SOF) – Awardees (2020-21)

Students who received ‘Gold medal of excellence’
 • Ved Jambhekar
 • Sarthak Ladda
 • Aditya Paranjape
 • Aarav Potnis
 • Revati Pasalkar
 • Vihaan Ganapule
 • Keya Ghodke
 • Aaryan Kajale
 • Anushka Gokhale
 • Aditya Paranjape
 • Swara Joshi
 • Paravi Dhande
 • Aaryan Kajale
 • Swara Joshi
 • Amogh Bhushan
 • Aarya Shah
 • Saee Kulkarni
 • Aaryan Kajale
 • Anuja Sahasrabudhi
 • Vihaan Ghatkar